https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2021-п#Text


План роботи на 2021-2022 навчальний рік
із розвитку інклюзивної освіти